NB! Viktig melding: Palmgren AS kildesorterer alt byggeavfall i egne konteinere. Beboere må ikke legge avfall i konteinerne. Kostnad for avfall i konteinere fra andre enn Palmgren AS vil tilfalle andelseierne.

 

--

Leilighetene tas først, deretter skiftes oppgangsdørene

Arbeidene starter opp i Dv 51-53 den 8. november, og går nedover oppgang for oppgang. Høyblokka tas til slutt, ca mars.

Framdriftsplan for oppstart (sist oppdatert 07.12.):
Dv 53 - 51: 8. november
Dv 49 - 45: pga forsinket leveranse av vinduer og balkongdører er NY oppstartsdato 7. desember
Dv 43 - 39: pga forsinket leveranse av vinduer og balkongdører er NY oppstartsdato 9. januar

Arbeidene tar juleferie 21. desember til 1. januar.

Dv 37 - 33: 25. januar
Dv 25 - 21: 10. februar
Dv 19 - 15: 28. februar
DV 7 og 27: 8. mars
Dv 13 - 9: 16. mars

(Påskeferie 1.-10. april)

Arbeidene med å bytte oppgangsdører starter i Dv 51-53 tirsdag 11.april, og er forventet ferdigstilt i Dv 7-9 innen 17. mai. 

 

Hver oppgang og hver leilighet varsles i forkant

Framdriftsplan kommer god tid i forveien og blir hengt opp i hver oppgang. Senest to netter før oppstart får hver leilighet varsel om arbeidet og beboers plikter.

Varselet, inkludert evalueringsskjema, kan lastes ned under.

Arbeidene tar én til to dager per leilighet. Hver leilighet ferdigstilles før de går videre til neste.

 

Beboernes forberedelser

Flytt møbler og løsøre så godt det lar seg gjøre før snekkerne kommer. Montørene må ha fri passasje for å kunne demontere og transportere vinduer og balkongdør inn og ut av leiligheten. Gardiner, gardinstenger, persienner, solskjerming og lignende må tas ned.

To netter før oppstart får alle utdelt en plastrull og dekkpapp, sammen med varsling. Møbler og annen innredning anbefales tildekket med plast, mens gulv bør dekkes med papp. Montørene fra Palmgren AS ruller ut medbrakt gummimatte i arbeidsfeltene og gangbaner foran vindu/balkongdør.

Snekkerne tar en grovrengjøring med støvsuger når de er ferdige, men beboer må regne med å vaske. Det er ikke til å unngå at arbeidene medfører mye støv

Se informasjonsskriv og 2-nettersvarsel under.

 

Alle leiligheter får:

  • Balkongdør uten brystning, dvs med glass helt ned. Døra kan låses i alle lufteposisjoner.
    • 1. og 2. etasje får låsbar balkongdør, i hht forsikringskrav.
  • Det store stuevinduet blir med fastkarm og kan ikke åpnes
  • Hvite profiler og hvite håndtak/vridere
  • Vinduene monteres med foring og listverk

I tillegg vil det bli montert ventil på vegg i stua i alle leiligheter hvor dette ikke finnes fra før. Dette kan ta én ekstra arbeidsdag per leilighet.

 

 

sist oppdatert 14. mars 2023