Foto: iLOQ

Nøkler til oppgang og fellesarealer er individuelt kodet. Dette betyr at vi kan slette tapte nøkler, og dermed hindre at uvedkommende får adgang til borettslaget, forutsatt at beboerne melder fra om mistet nøkkel til vaktmester.

NB. Tapte nøkler blir slettet fra systemet først når beboer tar i bruk den nye nøkkelen, såkalt "erstatningsnøkkel". Nøkler som er meldt tapt, men dukker opp igjen, kan reaktiveres. Kontakt i så fall vaktmester(a)disenbl.no.

Ved nødstilfelle kan beboer låne ekstranøkkel. Kontakt vaktmester@disenbl.no eller styret@disenbl.no.

 

Bestilling av nye nøkler / melding om tapte nøkler

Bare andelseiere kan bestille nøkler. Pris per 2022 er kr 500,- per nøkkel + porto. Det tar opp til seks arbeidsdager, inkludert postgang, før bestilte nøkler blir levert.

Fyll ut skjema under for bestilling av nøkler og/eller melding om tapte nøkler, og send til vaktmester@disenbl.no.