Parkering

Beboere og gjester kan parkere gratis i Disenveien på nummererte skråplasser og langs Disenveien.

Parkeringsplassene på blokktunet leies av beboere. Kontakt usbl@usbl.no for å komme på ventelista. NB: Parkeringsplassene følger ikke leiligheten ved salg eller utleie.

Parkering på stikkveiene og foran garasjene er ikke tillatt, da dette er til hinder for naboer, snørydding og alminnelig ferdsel.

Garasjer

Borettslaget har 81 garasjer som disponeres av beboerne. Den som har fått garasje betaler et innskudd for denne på kr. 14.200.- som gis tilbake av neste som leier den aktuelle garasjen. Det er ingen tidsbegrensing på leietiden. Månedsleie er for tiden kr 250,- som settes på egen konto for garasjene og brukes til vedlikehold.

Garasjene skal brukes til bil. Dersom garasjen ikke benyttes til bil eller den blir brukt som lagerplass må plassen sies opp og gis til neste på listen.

For tiden er det venteliste på garasje. Kontakt usbl(a)usbl.no for plass på ventelista.

Lading av elbil og ladbare hybrider

Disen borettslag disponerer 10 ladeplasser for elbil. Beboere som ønsker tilgang til ladeplassene får tilgang når søknadskjema er levert.Fyll ut skjema under med navn og registreringsnummer, epost adresse og send til styret@disenbl.no.

Ladefabrikken (leverandøren)vil deretter  sende et passord til din e-post adresse. 
(e-post adressen er ditt brukernavn) 
 
NB: Denne e-posten kan havne i søppelkassen i stedet for innboksen, så vennligst sjekk der om du ikke har mottatt mail.
Ikke registrer deg i eoAPP, du trenger kun å logge deg inn med brukernavn og passord som du får fra oss
Hvis du allerede har gjort det så vennligst si ifra, så vi får rettet opp.
 Når e-post er mottatt, last ned eoAPP til din telefon og legg inn brukenavn og passord.
Brukernavnet kan benyttes på så mange telefoner pr husstand man måtte ønske.

Retningslinjer:

Hva koster det å kjøre El bil?