Parkering

Beboere og gjester kan parkere gratis i Disenveien på nummererte skråplasser og langs Disenveien.Det er ikke nødvendig med parkeringsbevis/kort.

Parkeringsplassene på blokktunet leies av beboere. Kontakt styret@disenbl.no. for å komme på venteliste. NB: Parkeringsplassene følger ikke leiligheten ved salg eller utleie.

Parkering på stikkveiene og foran garasjene er ikke tillatt, fordi dette er til hinder for naboer, snørydding og alminnelig ferdsel.

Må man parkere bilen for av og pålessing av varer (maksimum 30minutter), må man sørge for at bilen ikke er til hinder for de som skal ut og inn av garasjene.

30 minutter gjelder på alle borettslagets gårdstun.

Garasjer

Borettslaget har 81 garasjer som disponeres av beboerne. Den som har fått garasje betaler et innskudd for denne på kr. 14.200.- som gis tilbake av neste som leier den aktuelle garasjen. Det er ingen tidsbegrensing på leietiden. Månedsleie er for tiden kr 250,- som settes på egen konto for garasjene og brukes til vedlikehold.

Garasjene skal brukes til bil. Dersom garasjen ikke benyttes til bil eller den blir brukt som lagerplass må plassen sies opp og gis til neste på listen.

§4.

Fremleie av garasjen, eller bruk av garasjen til annet formål enn oppbevaring av bil, er bare tillatt hvis borettslaget gir skriftlig samtykke.

For tiden er det venteliste på garasje. Kontakt styret@disenbl.no.for plass på venteliste.

Parkeringsplasser

Borettslaget har 32 plasser for utleie på blokktunet, søknad om leie av plass sendes til styret@disenbl.no

Leieprisen er for tiden kr.90,- per måned. 31.5.2022


Lading av elbil og ladbare hybrider

Borettslaget har 10 ladeplasser til disposisjon for de som har registret seg hos Movel AS.

Ved tekniske problemer mtp lading må man kontakte Andreas Jakobsen (91920419) i EO. 

Spørsmål om faktura telefon 475 04 041

PLadefabrikken AS. Org. Nr: 917535299 er under avvikling, dette beklager vi på det
sterkeste.
Vi i Ladefabrikken ønsker å ivareta våre eksisterende kunder på den aller beste måten og
har derfor inngått en samarbeidsavtale med Movel AS, med Movel på laget mener vi vil gi
dere en sømløs overføring og gode kundeopplevelser. Ved en slik eventuell avtale vil
Ladefabrikken være behjelpelig med en overføring av anlegget. Avtalen innebærer at
Ladefabrikken overlater fakturering og kundesupport av ladeanlegget til Movel.
Formålet med avtalen er å gi styret, beboere og kunder av anlegget en enkel
og kostnadseffektiv drift av ladeanlegget.
Ved ytterligere spørsmål kan disse rettes pr epost til: post@ladefabrikken.no
Movel og dens fordeler:
• Styret slipper all administrasjon knyttet til fakturering, inkludert eierskifte og
utleie av p-plass,
• Movel fakturerer den enkelte bruker for det faktiske forbruket av kWh,
• Movel leverer strøm til Spotpris + 0,- øre til ladeanlegget,
• Movels kundetelefon er åpen fra 07.00 – 22.00 alle dager ved spørsmål.
Strømpriser:
Movels innkjøpspris på strøm er pr. i dag:
• Spotpris fra kraftbørsen Nord Pool + 0,- øre
I tillegg kommer nettleie og offentlige avgifter.
Pris Movels tjeneste
Beboer med et aktivt kundeforhold til Movel betaler kr 59,- inkludert mva. per måned.
Movel sin tjeneste er upåvirket av hvor mye strøm den enkelte kunde bruker. Som er
prinsipp er det derfor flat pris på tjenesten.
Teknisk drift
Den tekniske driften av anlegget vil fortsatt bli ivaretatt av installatøren.
Det samme gjelder etterinstallasjoner av nye ladestasjoner i anlegget.
Movel AS • Tordenskioldsgate 2 • N-0160 Oslo
www.movel.no
• Organisasjonsnummer 917 977 798 MVA •

Elbillading borettslag og sameier (movel.no)

 

Kontaktperson ved spørsmål

Movel AS

Terje Svendsen

Kunderådgiver

(+47) 917 13 940

Tordenskioldsgate 2, N-0160 Oslo