Parkering

Beboere og gjester kan parkere gratis i Disenveien på nummererte skråplasser og langs Disenveien.Det er ikke nødvendig med parkeringsbevis/kort.

Parkeringsplassene på blokktunet leies av beboere. Kontakt styret@disenbl.no. for å komme på venteliste. NB: Parkeringsplassene følger ikke leiligheten ved salg eller utleie.

Parkering på stikkveiene og foran garasjene er ikke tillatt, fordi dette er til hinder for naboer, snørydding og alminnelig ferdsel.

Må man parkere bilen for av og pålessing av varer (maksimum 30minutter), må man sørge for at bilen ikke er til hinder for de som skal ut og inn av garasjene.

30 minutter gjelder på alle borettslagets gårdstun.

Garasjer

Borettslaget har 81 garasjer som disponeres av beboerne. Den som har fått garasje betaler et innskudd for denne på kr. 14.200.- som gis tilbake av neste som leier den aktuelle garasjen. Det er ingen tidsbegrensing på leietiden. Månedsleie er for tiden kr 250,- som settes på egen konto for garasjene og brukes til vedlikehold.

Garasjene skal brukes til bil. Dersom garasjen ikke benyttes til bil eller den blir brukt som lagerplass må plassen sies opp og gis til neste på listen.

For tiden er det venteliste på garasje. Kontakt styret@disenbl.no.for plass på venteliste.

Parkeringsplasser

Borettslaget har 32 plasser for utleie på blokktunet, søknad om leie av plass sendes til styret@disenbl.no

Leieprisen er for tiden kr.90,- per måned. 31.5.2022


Lading av elbil og ladbare hybrider

Disen borettslag disponerer elleve ladeplasser for elbil. Beboere som ønsker tilgang til ladeplassene får tilgang når søknadskjema er levert. Fyll ut skjema under med navn, e-post og registreringsnummer og send til styret@disenbl.no.

Så snart søknadsskjema er mottatt, vil vår leverandør, Ladefabrikken, sende et passord til din e-post. E-postadressen er ditt brukernavn. Last deretter ned eoAPP til din telefon, og legg inn brukenavn og passord. Brukernavnet kan benyttes på så mange telefoner pr husstand som man måtte ønske. 

NB: E-post med ditt passord kan havne i søppelkassen i stedet for innboksen, så vennligst sjekk dersom du ikke har mottatt mail.

Og: Ikke registrer deg i eoAPP, du trenger kun å logge deg inn med brukernavn og passord som du mottar fra Ladefabrikken. Hvis du allerede har registrert deg ved en feiltakelse, vennligst si fra, slik at Ladefabrikken kan rette opp dette.

I tillegg til de elleve ladeplassene som vi disponerer i Disen borettslag, deler vi også på seks ladeplasser i Disengrenda borettslag. Tilgang til disse plassene må det søkes særskilt om. 

 

Annen informasjon

Hva koster det å kjøre El bil?