1. Fasade og blomsterbed i Disen borettslag 2020. Foto: Disen borettslag
  2. Flyfoto fra 1964. Foto: Widerøe og Oslo byarkiv.
  3. Aker sykehus og Disen, trolig slutten av 1960.tallet. Foto: Widerøe og Byantikvaren i Oslo

A/L Disen borettslag holder til i trivelige omgivelser på Disen, i bydel Nordre Aker. Borettslaget feiret 50 år i 2010, og har gjennom mange års solid drift skapt trivsel og varme for beboerne. Borettslaget har hele 304 leiligheter, og tilsvarende antall andelseiere. Leilighetene er 1-roms-, 2-roms-, og 3-roms, alle med balkong.

I borettslaget har vi også en svært populær kafé, uteplasser, lekeplasser, legekontor og garasjeplasser.

Du finner mer informasjon om Disen Borettslag ved å navigere deg rundt på sidene i menyen til venstre. Har du noen spørsmål så ta gjerne kontakt med oss.

Kafeen

I borettslaget ligger den aller hyggeligste kafeen på hele Disen; Kaffe & brød i Disenveien 31. Kafeen er åpen alle dager frem til kl 17.00 og har et bredt utvalg av kaffedrikker, bakervarer og dagens suppe på ukedager. Mat og drikke kan nytes inne eller ute på den solfylte piazzaen.

Borettslaget eier alle lokalene i første etg. i dette bygget.

Lekeplasser

Foran Disenveien 21-27 har vi en stor plass med lekapparater, sandkasse, basketkurv og benker som alle kan benytte. Vinterstid er det fullt kjør for de minste i akebakken ned mot lekeplassen.

Vi har også flere mindre lekeplasser spredt rundt i borettslaget.

 

Litt historie

Etablering på 50-tallet

I 1956 ble jordene som tilhørte Disen gård omgjort til boligområde for Disen boligbyggelag. (Kilde: Oslo byleksikon)

Utlysning av leiligheter på Disenjordet ved Statstjenestemennenes Boligbyggerlag i Oslo var attraktivt, selv om området den gang lå «langt» på landet. Men ikke alle som meldte seg kunne få tildelt leilighet.

Første andelsbevis på andelsinnskuddet, hhv kr. 50,- og kr 100,-, ble innbetalt den 14. februar 1956. Innflytting fant sted i fra 1959 til 1961. Leilighetene var av god standard, og med både rekkehus og blokkhusleiligheter var det i alt 452 enheter.

Idrett og lek

I de første årene var det omfattende sosial virksomhet i borettslaget, blant annet med barnehage der vaktmestergarasjen nå er plassert.

På seksti- og tidlig syttitall arrangerte borettslaget skirenn. Start og mål var i dumpa mellom høyblokka og "Wisters butikk". Løypa gikk oppover langs turveien til tennisbanene nederst i Traverveien, der den snudde og gikk tilbake.

Det var også hoppbakke i dumpa med mye moro for store og små.

Tjenesteleiligheter og dugnad

Borettslaget eide fem tjenesteleiligheter for daghjelper som utførte husstell for borettshavere som ønsket det. Bruttolønn var kr 43,80 per time. I 1967 opphørte ordningen med daghjelper, og tjenesteleilighetene ble leid ut.

Trappevasken ble foretatt av beboerne fram til generalforsamlingen den 25. april 1967, når det ble fattet vedtak om at borettslaget skulle besørge trappevask. Fra 1991 ble denne oppgaven satt bort til et rengjøringsfirma.

I 1983 malte borettshaverne alle oppganger og vaskerier på dugnad.

To borettslag på 1980-tallet

På generalforsamlingen i 1984 ble det bestemt at rekkehus og blokker skulle skilles ad til hvert sitt borettslag. Dette ble en lang prosess, og først høsten 1987 ble laget formelt delt, og to borettslag med hver sin forretningsfører var etablert; hhv Disengrenda borettslag og A/L Disen borettslag.

Omfattende arbeider på 1990-tallet

Starten på 1990-tallet ble en periode med flere omfattende renoverings- og utviklingsprosjekter.

Allerede i 1989 behandlet generalforsamlingen i Disen borettslag forslag om å montere nye balkonger. Forslaget ble vedtatt med 125 stemmer for og 59 stemmer mot. Ved monteringen ble det tatt hensyn til en eventuell senere etterisolering av ytterveggene.

Bare ett år senere, på generalforsamlingen i 1990, ble det fattet vedtak om å modernisere fyrhuset, til elektrokjele for spillstrøm. (Fram til 2018 var strøm, i kombinasjon med olje, energikilden for oppvarming av varmtvann til både forbruk og radiatorsystem. I 2016 ble det vedtatt å gå over til fjernvarme, som ble installert i 2018.)

Og på generalforsamlingen i 1991 ble det vedtatt å etterisolere og forblende blokkene med teglstein. 

 

Mer lokalhistorie:

https://www.historielaget-gkn.no/ 

https://digitaltmuseum.no