Høsten 2018 tilknyttet vi oss Fortums fjernvarmeanlegg. 

Alle leiligheter og fellesarealer varmes opp ved radiatorer. Beboerne må selv lufte radiatorene når varmen settes på hver høst. Når det er mye luft i systemet sirkulerer ikke varmen og naboene dine fryser!

Beboerne må passe på at det ikke er lekkasje fra radiatorer og rør i leilighetene. Vaktmester er behjelpelig med å bytte ut gamle termostater. 

Spør en nabo om hjelp eller kontakt vaktmester Iversen tlf 413 74 118 hvis du er usikker på hvordan du får luftet radiatorene. 

Oppvarming og varmtvann er inkludert i husleia.