Har du en skade som dekkes av borettslagets forsikring – eller er i tvil om dette – kontakt vaktmester tlf 413 74 118. Han vil se på skaden og eventuelt sette deg i kontakt med borettslagets forsikringsselskap.(If forsikring)

Skader meldes inn på tlf 22983800 Usbl. Polisenr. SP2160445

Egenandel kr 10 000,- ved skader forårsaket av beboere eller er på beboeres rør, ledninger o.l.

Det er viktig at beboer kontrollerer slanger fra vaske- og oppvaskmaskin slik at disse er korrekt montert. Elektriske installasjoner må etterses og være i orden. Likeledes må kraner til radiatorer sjekkes for lekkasje.

Alle baderom skal følge våtromsnorm når de pusses opp. Beboere som har gamle bad er selv ansvarlig for å unngå lekkasjer.