Har du en skade som dekkes av borettslagets forsikring – eller er i tvil om dette – kontakt vaktmester tlf 413 74 118. Han vil se på skaden og eventuelt sette deg i kontakt med borettslagets forsikringsselskap. (Gjensidige Forsikring)

Skader meldes inn på tlf 915 03 100. Polisenummer 89920373 Gjensidige Forsikring. 

På Skader som dekkes av borettslagets forsikring vil det aldri bli utbetalt kontantoppgjør.

Egenandel kr 10 000,- ved skader forårsaket av beboere eller er på beboeres rør, ledninger o.l.

Det er viktig at beboer kontrollerer slanger fra vaske- og oppvaskmaskin slik at disse er korrekt montert. Elektriske installasjoner må etterses og være i orden. Likeledes må kraner til radiatorer sjekkes for lekkasje.

Alle baderom skal følge våtromsnorm når de pusses opp. Beboere som har gamle bad er selv ansvarlig for å unngå lekkasjer.