Har du en skade som dekkes av borettslagets forsikring – eller er i tvil om dette – kontakt vaktmester tlf 413 74 118. Han vil se på skaden og eventuelt sette deg i kontakt med borettslagets forsikringsselskap. (If Forsikring)

Meld skade på if.no eller telefon  21 49 24 00. Polisenummer Avtalenummer:

SP4683235.1.3 If Forsikring. 

På Skader som dekkes av borettslagets forsikring vil det aldri bli utbetalt kontantoppgjør.

Egenandel kr 10 000,- ved skader forårsaket av beboere eller er på beboeres rør, ledninger o.l.

Det er viktig at beboer kontrollerer slanger fra vaske- og oppvaskmaskin slik at disse er korrekt montert. Elektriske installasjoner må etterses og være i orden. Likeledes må kraner til radiatorer sjekkes for lekkasje.

Alle baderom skal følge våtromsnorm når de pusses opp. Beboere som har gamle bad er selv ansvarlig for å unngå lekkasjer.