Dekk, sykler og barnevogner

Alle kjellere har bod for lagring av bildekk. Husk å merke bildekk med navn. Nøkkel til dekkbod får du av vaktmester Iversen tlf 413 74 118. Iversen kan nås mellom kl 11:00 og kl 11:30.

Sykkelstativer finner du utenfor hver blokk og i de aller fleste kjellere. Vis hensyn til naboen og plasser sykkelen din slik at den ikke er til hinder for at andre kommer til.

Barnevogner kan lagres på angitte plasser i kjellerne.

 

Hver leilighet - sin bod

Hver leilighet disponerer en kjeller- eller loftsbod i oppgangen. Informasjon om hvilken bod som hører til hvilken leilighet skal følge med i salgsinformasjonen. Kontakt vaktmester Iversen på tlf 413 74 118 mellom kl 11:00 og 11:30 hvis du er usikker. Beboer må selv skaffe hengelås til boden.

 

Gratis utlån av henger

Borettslaget har en henger som du kan låne gratis for å kjøre bort avfall. Ring vaktmester Iversen tlf 413 74 118 for å avtale tid for henting og tilbakelevering.

Besøk Oslo kommunes nettsider for åpningstider på gjenbruksstasjonene.

Haraldrud gjenbruksstasjon og Grefsen gjenbruksstasjon og hageavfallsmottak er de nærmeste stasjonene for Disen borettslag. 

 

Søppel og avfall

Borettslaget har installert nedgravde avfallsbrønner for husholdningsavfall, plast og papir. Det lukkede containersystemet bidrar til at vi er lite plaget av lukt, rotter og fugler.  

Papp eller annet søppel fra oppussing eller innkjøp av møbler kan ikke legges ved siden av søppelcontainere. For å unngå at det dannes propp i brønnen, skal pappesker og emballasje alltid kappes i mindre biter. Store pappbiter som er brettet før de kastes, vil foldes ut igjen inne i brønnen, og danne en propp. Dette medfører veldig mye ekstra arbeid for vaktmester som stadig må rydde opp.

Renovasjonsetaten tar kun med seg innholdet i avfallsbeholderne. Det er ikke tillatt å sette fra seg søppel ved siden av avfallsbrønnene. Dersom brønnen er full, må beboer oppbevare avfallet fram til neste tømming.

Containere for glass- og metallemballasje, samt tøyinnsamling, er plassert ved Tonsen tennisklubb, Disenveien 55.

Hvert år leier vi containere hvor beboerne kan kaste møbler, el.artikler, maling og annet avfall som ikke går i vanlig avfall. Informasjon om sted og tid for dette kommer i Disenposten, på oppslag i oppgangene og her på nettsiden. 

Borettslaget bruker hvert år store summer på å fjerne eierløse møbler og hensatte ting fra kjellere og fellesarealer. Styret minner om at det ikke er tillatt å hensette ting i fellesarealene, og vi oppfordrer alle til å merke sykler og dekk som settes i fellesbodene.

 

Ombruk

Klikk gjerne innom Oslo kommunes innholdsrike sider om gjenbruk av servise, bøker, leker, møbler med mer HER