Borettslaget arbeider jevnlig med å følge HMS-forskrifter for brannsikkerhet, elsikkerhet, lekeplasser, utemiljø og arbeidsmiljø gjennom systemet Bevar HMS. Vi arrangerer også brannkurs for beboerne med jevne mellomrom.

Alle beboere må årlig levere egenmeldingsskjema for brann- og elsikkerhet i sine leiligheter. Skjemaet omfatter blant annet:

  • Har du riktig slokke- og varslingsutstyr?
  • Er ledninger og el-opplegg sikkert?
  • Kjennskap til rømningsveier og oppmøteplass ved evnt. brann (står på oppslagstavlene)
  • Er radioatorene tette og vet du hvor stoppekranene er?
  • Fungerer ventilene og er de rengjort?

Det er viktig at det IKKE settes ting i rømningsveier inkludert trappeoppgangene.

Vær påpasselig ved bruk av gassgrill og lagring av gass.

 

Vask av fellesarealer

Trappevask utføres ukentlig av firmaet Bøtteballetten. Fellesvaskeriene blir vasket hvert kvartal. I høyblokka blir vaskeriet vasket hver uke og golvene i fellesarealene bones hver sommer.

Balkongene blir spylt og vasket utvendig ved behov.