Vårdugnaden

Hver vår samles beboerne til vårdugnad. Etter en lang vinter er det behov for å rake, luke, feie, spyle utenfor og rydde både inne i kjeller/gang og ute. Vaktmester stiller med raker, koster, høyttrykksspylere og beholdere til planteavfall og grus. Vi leier inn container hvor beboere kan kvitte seg med rusk og rask. 

Vi oppfordrer alle til å delta på dugnaden. Dugnaden er en fin mulighet til å bli bedre kjent med naboene og kanskje legge planer for aktiviteter eller forslag som kan berike bomiljøet.

Det er alltid noen som av ulike årsaker ikke kan delta, og disse kan - hvis de ønsker - vippse til oppgangstillitsvalgt som kjøper inn blomster o.l.

 

Tillitsvalgt i hver oppgang

Alle oppganger må velge en som er tillitsvalgt. Denne personen deltar på møte for tillitsvalgte i mars og er bindeledd mellom beboerne og styret. De kan også gi nye beboere litt informasjon om borettslaget. Vervet går på rundgang blant beboerne i oppgangen.