Fullt hus på generalforsamling 2019. Foto: Kari Grete Jacobsen

Generalforsamlingen utgjør den øverste myndigheten i borettslaget og avholdes årlig innen utgangen av juni. Hver andel har én stemme på forsamlingen, og man kan i tillegg møte med én fullmakt. Leieboere har møte- og talerett.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret, revisor eller en tiendedel av de stemmeberettigede krever det.

Generalforsamling 2023 fant sted mandag 8. mai kl 19 i glassgården på Haraldsheim hostel.