Fullt hus på generalforsamling 2019. Foto Kari Grete Jacobsen

 

Generalforsamlingen utgjør den øverste myndigheten i borettslaget og avholdes årlig innen utgangen av juni. Hver andel har én stemme på forsamlingen, og man kan i tillegg møte med én fullmakt. Leieboere har møte- og talerett.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret, revisor eller en tiendedel av de stemmeberettigede krever det.

Under fnner du styrets årsberetning og protokoller fra de siste årene.

 

Generalforsamlingen 2021 er planlagt avholdt mandag 10.mai. 

Årets generalforsamling er planlagt til mandag 10.mai 2021. Beboere kan foreslå saker som ønskes behandlet ved å sende forslag inkludert et konkret forslag til vedtak til styret (a) disenbl.no innen tirsdag 23.mars 2021.

I år skal det velges styreleder, styremedlem og varamedlemmer. Interesserte bes melde sitt kandidatur og sende med kort informasjon om seg selv til valgkomiteen v/ Lisbeth Ulriksen, Disenveien 19 lisbethu (a) wemail.no.