Fullt hus på generalforsamling 2019. Foto Kari Grete Jacobsen

Styret for perioden 2019 - 2020, f.v: Kari Grete Jacobsen, Anita Eek, Sonja Brattlie,
 
Jan Piela, Terje Hammer og Paal Stian Aagenæs. Foto Lillian Andersen. 

Generalforsamlingen utgjør den øverste myndigheten i borettslaget og avholdes årlig innen utgangen av juni. Hver andel har én stemme på forsamlingen, og man kan i tillegg møte med én fullmakt.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret, revisor eller en tiendedel av de stemmeberettigede krever det.

Under fnner du styrets årsberetning og protokoller fra de siste årene.