Fullt hus på generalforsamling 2019. Foto Kari Grete Jacobsen

Styret for perioden 2019 - 2020, f.v: Kari Grete Jacobsen, Anita Eek, Sonja Brattlie,
 
Jan Piela, Terje Hammer og Paal Stian Aagenæs. Foto Lillian Andersen. 

Generalforsamlingen utgjør den øverste myndigheten i borettslaget og avholdes årlig innen utgangen av juni. Hver andel har én stemme på forsamlingen, og man kan i tillegg møte med én fullmakt. Leieboere har møte- og talerett.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret, revisor eller en tiendedel av de stemmeberettigede krever det.

Under fnner du styrets årsberetning og protokoller fra de siste årene.

 

Generalforsamling mandag 4. mai 2020, kl 19:

Årets generalforsamling finner sted i det store møterommet på Haraldsheim  Vandrerhjem Haraldsheimveien 4, mandag 4. mai kl 19. Innkalling med alle saker og skjema for fullmakt blir sendt ut ca én uke før møtet.

Forslag til saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen kan sendes til styret innen 15. mars.

To styremedlemmer er på valg. Alle som har forslag til kandidater, eller som ønsker å stille til valg selv, kan ta kontakt med valgkomiteen ved Lisbeth Ulriksen, Disenveien 19, tlf 415 70 335, lisbethu(a)getmail.no. Valgkomiteen må ha alle forslag innen 15. mars.