Fullt hus på generalforsamling 2019. Foto Kari Grete Jacobsen

Styret for perioden 2019 - 2020, f.v: Kari Grete Jacobsen, Anita Eek, Sonja Brattlie,
 
Jan Piela, Terje Hammer og Paal Stian Aagenæs. Foto Lillian Andersen. 

Generalforsamlingen utgjør den øverste myndigheten i borettslaget og avholdes årlig innen utgangen av juni. Hver andel har én stemme på forsamlingen, og man kan i tillegg møte med én fullmakt. Leieboere har møte- og talerett.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret, revisor eller en tiendedel av de stemmeberettigede krever det.

Under fnner du styrets årsberetning og protokoller fra de siste årene.

 

Generalforsamlingen 2020 ble avholdt digitalt

Årets generalforsamling ble avholdt digitalt via "Min side" på Usbl.no i perioden 4. juni kl 08 til 12. juni kl 16.