Kontaktinfo

Styret 2019-2020, f.v: Kari Grete Jacobsen, Anita Eek, Sonja Brattlie, Jan Piela, Terje Hammer og Paal Stian Agenæs. Foto: Lillian Andersen

Vaktmester

John Ivar Iversen
(+47) 413 74 118
vaktmester@disenbl.no

Styreleder

Jan Piela
(+47) 981 57 586
styret@disenbl.no

Forretningsfører

Usbl
Postboks 8944, Youngstorget, 0228 Oslo
Kontaktperson: Anne Bergendahl
Tlf. 22 98 38 00 usbl@usbl.no 

Fakturainfo:

a/l Disen borettslag
c/o fakturamottak USBL
Pb 4391 Vika
8606 Mo i Rana
faktura@usbl.no 
Org.nr. 921 407 890 

Styret for 2019-2020 består av

  • Jan Piela, styreleder
  • Kari Grete Jacobsen, nestleder
  • Anita Eek styremedlem
  • Paal Stian Aagenæs, styremedlem
  • Sonja Brattlie, vara
  • Terje Hammer, vara

Styremedlemmene tjenestegjør i to år av gangen og velges på generalforsamlingen. Styret skal bestå av minst fire medlemmer inklusive styreleder. I tillegg skal det velges to varamedlemmer. Styremedlemmene skal være andelseiere og må være myndige.

 

Valgkomité til generalforsamlingen 2020

På generalforsamlingen i mai 2019 ble følgende valgt til å sitte i valgkomité for kommende år:

  • Cecilie Aasbø
  • Lisbeth Ulriksen
  • Olga Jankowska
Tilbake