Styret for 2022-2023 består av

  • Jan Piela, styreleder. Dv 39
  • Paal Stian Aagenæs, nestleder. Dv 21
  • Ingunn Pjaaka Rønning, styremedlem. Dv 23
  • Terje Hammer, styremedlem. Dv 37
  • Kari Grete Jacobsen, styremedlem. Dv 27
  • Esra Boncuk, vara. Dv 51
  • Tore Grøv, vara. Dv 45

Vaktmester

John Ivar Iversen
Telefontid hverdager kl 11 - 1130, tlf 413 74 118
vaktmester@disenbl.no

Styreleder

Jan Piela
tlf 981 57 586
styret@disenbl.no

Forretningsfører

Usbl
Postboks 8944, Youngstorget, 0228 Oslo
Kontaktperson: Anne Bergendahl
Tlf. 22 98 38 00 usbl@usbl.no 

Fakturainfo:

Faktura ønskes mottatt som EHF

a/l Disen borettslag
Org.nr. 921 407 890 
Pboks 2740
7439 Trondheim

Leverandører som ikke har EHF kan sende pdf-vedlegg til faktura@usbl.no 

Valgkomité til generalforsamlingen 2023

  • Margaret Krokmyrdal, Dv 11
  • Britt Johnsen, Dv 13
  • Toril Lekvold, Dv 49