Styret for 2023-2024 består av

  • Terje Hammer, styreleder. Dv 37, tlf 909 94 054, styret@disenbl.no 
  • Ingunn Pjaaka Rønning, styremedlem. Dv 23
  • Esra Boncuk, styremedlem. Dv 51
  • Kari Grete Jacobsen, styremedlem. Dv 27
  • Trond Lindahl, styremedlem. Dv 25
  • Tore Grøv, vara. Dv 45
  • Monika H. Drage, vara. Dv 9

Vaktmester

John Ivar Iversen
Telefontid hverdager kl 11 - 1130, tlf 413 74 118
vaktmester@disenbl.no

Forretningsfører

Usbl
Postboks 8944, Youngstorget, 0228 Oslo
Kontaktperson: Anne Bergendahl
Tlf. 22 98 38 00 usbl@usbl.no 

Fakturainfo:

Faktura ønskes mottatt som EHF

a/l Disen borettslag
Org.nr. 921 407 890 
Pboks 2740
7439 Trondheim

Leverandører som ikke har EHF kan sende pdf-vedlegg til faktura@usbl.no 

Valgkomité til generalforsamlingen 2024

  • Margaret Krokmyrdal, Dv 11
  • Britt Johnsen, Dv 13
  • Toril Lekvold, Dv 49