Ved årsskiftet 2018/2019 fikk vi installert fiberkabel til alle leiligheter via Homenet. Fiber er den raskeste og mest stabile løsningen for tilkobling til internett. Installasjonen fant sted i forbindelse med Fortum varmes gravearbeider når Disen borettslag ble koblet til fjernvarmenettet høsten 2018. 

Beboerne står fritt til å velge nett- og tv-løsning selv. Beboere som ikke ønsker tv og/eller internett, slipper derfor å betale for dette.

Ta direkte kontakt med Global connect (tidligere Homenet) for bestilling av abonnement på internett eller tv-pakker.

Beboere som opplever svake wifi-signaler i deler av leiligheten, kan henvende seg til styret(a)disenbl.no for å få en signalforsterker.