Styret for 2021-2022 består av

  • Jan Piela, styreleder
  • Paal Stian Aagenæs, nestleder
  • Ingunn Pjaaka Rønning, styremedlem
  • Anita Eek, styremedlem
  • Kari Grete Jacobsen, styremedlem
  • Terje Hammer, vara
  • Esra Boncuk, vara

Vaktmester

John Ivar Iversen
Telefontid hverdager kl 11 - 1130, tlf 413 74 118
vaktmester@disenbl.no

Styreleder

Jan Piela
tlf 981 57 586
styret@disenbl.no

Forretningsfører

Usbl
Postboks 8944, Youngstorget, 0228 Oslo
Kontaktperson: Anne Bergendahl
Tlf. 22 98 38 00 usbl@usbl.no 

Fakturainfo:

Faktura ønskes mottatt som EHF

a/l Disen borettslag
Org.nr. 921 407 890 
Pboks 2740
7439 Trondheim

Leverandører som ikke har EHF kan sende pdf-vedlegg til faktura@usbl.no 

Valgkomité til generalforsamlingen 2022

På den digitale generalforsamlingen i mai 2021 ble følgende valgt til å sitte i valgkomité for kommende år:

  • Lisbeth Ulriksen
  • Olga Jankowska
  • Toril Lekvold