Parkering

Beboere og gjester kan parkere gratis i Disenveien på nummererte skråplasser og langs Disenveien.

Parkeringsplassene på blokktunet leies av beboere. Kontakt usbl(a)usbl.no for å komme på ventelista. NB: Parkeringsplassene følger ikke leiligheten ved salg eller utleie.

Parkering på stikkveiene og foran garasjene er ikke tillatt, da dette er til hinder for naboer, snørydding og alminnelig ferdsel.

Garasjer

Borettslaget har 81 garasjer som disponeres av beboerne. Den som har fått garasje betaler et innskudd for denne på kr. 14.200.- som gis tilbake av neste som leier den aktuelle garasjen. Det er ingen tidsbegrensing på leietiden. Månedsleie er for tiden kr 250,- som settes på egen konto for garasjene og brukes til vedlikehold.

Garasjene skal brukes til bil. Dersom garasjen ikke benyttes til bil eller den blir brukt som lagerplass må plassen sies opp og gis til neste på listen.

For tiden er det venteliste på garasje. Kontakt usbl(a)usbl.no for plass på ventelista.

Lading av elbil og ladbare hybrider

Disen borettslag disponerer seks ladeplasser for elbil. Beboere som ønsker tilgang til ladeplassene får nøkkel og kodebrikke etter søknad. Fyll ut skjema under med navn og registreringsnummer og send til styret(a)disenbl.no.

Retningslinjer:

  1. Ladetid inntil 8 timer (se egne skilt).
  2. Låse ladestasjon ved lading.
  3. Låse ladestasjon når man forlater ladestasjonen.

Parkering på elbil-plassene er kun tillatt for elbil, og kun mens bilen lader.