Oppussing og ombygging av leilighetene

Beboerne har selv ansvar for å vedlikeholde leilighetene. Dersom noen ønsker å rive vegg eller gjøre andre større endringer i leilighetene må dette søkes om til styret før arbeidene påbegynnes. Søk til styret@disenbl.no

 

Oppussing av bad - våtromsnormen

Alle som pusser opp bad må gjøre dette innenfor gjeldende våtromsnorm og benytte autorisert firma til arbeider som krever samsvarserklæring. Ved rørgjennomføring eller bytte av sluk eller soilrør brytes brannskilet mellom boenhetene og man må søke Oslo kommune om buyggetillatelse. Les mer om dette i husordensreglene.

Borettslaget refunderer kr 15 000 for slukbytte såfremt all dokumentasjon er i orden. Send til styret@disenbl.no

 

Vinduer, dører og balkonger

Beboerne har selv ansvar for å skifte ut vinduer, balkongdør og dør til leiligheten. Ta kontakt med vaktmester Iversen tlf 413 74 118 hvis du har spørsmål.

Beboerne er også ansvarlig for å beise treverk på balkongen og vinduer på yttersiden. Kontakt vaktmester for beis. 

Beboere som ønsker å installere glass på balkongen kan kontakte firmaet Lumon. Samme firma kontaktes også for tak til balkonger i øverste etasje. Innglassing og tak bekostes av den enkelte beboer.

Beboere som ønsker markise på balkongen må benytte fargekode vedtatt av borettslaget. Ved bestilling fra Kjells markiser oppgis fargekode 7351. Markise bekostes av den enkelte beboer.

 

Fellesarealene

Borettslaget er ansvarlig for vedlikehold av fellesarealene. Si gjerne fra til vaktmester Iversen tlf 413 74 118 hvis du oppdager noe som bør repareres.

 

Håndverkerkontrakter

Skriv alltid kontrakt. Det gjør det enklere å fastslå hva dere er blitt enige om, og gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt.

Kontrakten kan brukes for avtaler om mindre og mellomstore arbeider på fast eiendom:

https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/20170831-handverkerkontrakt-under-2g.pdf

https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/09/20170831-handverkerkontrakt-g2-1.pdf

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2019 kr 99 858.

Kontrakten er utarbeidet av av Standard Norge, Forbrukerrådet, Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS og Norsk Teknologi.