• Velkommen til Disen Borettslag


    Les mer

Nyinnflyttet?

Vi anbefaler at du setter deg inn i våre vedtekter og ordensregler Les også info rundt TV og internett før du kontakter andre leverandører.

Saker til styret kan sendes til styret@disenbl.no. Se også vår kontaktinformasjon.